• PCM Coventry
  • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A

Ks. Antoni Kapuściński (2003-2004)

Przez dwa lata rezydentem w parafii był ks. kanonik Antoni Kapuściński1, długoletni duszpasterz polonijny2. Schorowanego duszpasterza z Redditch przyjął ks. Andrzej Budzyński w marcu 2003 roku. Początkowo miał przebywać w Coventry tylko kilka miesięcy. W Biuletynie parafialnym ukazała się nawet notatka: „Ks. Antoni Kapuściński jest u nas od marca br. i będzie z nami do listopada. Z początkiem listopada ks. Antoni wyjedzie do Nottingham, gdzie zamieszka w ośrodku tamtejszej Polskiej Wspólnoty Katolickiej. Tam też będzie służył pomocą duszpasterską Ks. Dziekanowi. Wdzięczni za jego posługę duszpasterską w naszej parafii, w niedzielę dn. 2 listopada, po Mszach św. u drzwi kościoła przeprowadzimy zbiórkę pieniężną dla ks. Antoniego”3. Do zmiany jednak nie doszło. Ks. Kapuściński pozostał dłużej. W kwietniu 2004 roku wygłosił jeszcze wielkopostne rekolekcje4. W październiku 2004 roku nowy proboszcz, ks. Ryszard Zalewski, zgodnie z decyzją rektora Tadeusza Kukli, przeniósł księdza rezydenta do domu księży emerytów w Bolton5.

Przypisy:
1. Ur. 10 V 1946 w Niegosławicach (zielonogórskie), jako syn Stanisława i Anny z d. Miller (siedmioro dzieci). W 1964 ukończył Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu, a w 1966 – Państwową Szkołę Medyczną. Do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu wstąpił w 1966. Święcenia kapłańskie przyjął 27 V 1972 we Wrocławiu z rąk kard. Bolesława Kominka. Pracował jako wikariusz w parafiach w Bolesławcu (1972-73) i Namysłowie (1973-76), gdzie nadzorował odnowę XIV-wiecznego kościoła. W 1976 otrzymał skierowanie do pracy w Anglii. Oczekując na paszport pracował jako wikariusz substytut w parafii Lutynia (1976-77). A. Kapuściński, Życiorys, [mps], APMK w Laxton Hall, s. 1.

2. Do Anglii przybył 5 V 1977. Pracował kolejno jako wikariusz w parafii na Balham w Londynie (1977-80), Nottingham (1980-85) i przez długie lata, po śmierci ks. prał. Kazimierza Krzyżanowskiego, jako proboszcz w Nottingham (1985-2001). W 1992 otrzymał przywilej rokiety i mantoletu. W latach 1995-2001 pełnił funkcję dziekana Dekanatu Środkowego. Na urlopie zdrowotnym w kraju w 2001. Po powrocie do Anglii pełnił funkcję proboszcza w Redditch (2001-03). Zwolniony z pracy duszpasterskiej ze względu na stan zdrowia. Życiorys śp. ks. kanonika Antoniego Kapuścińskiego z 20 IV 2005, [mps], APMK, s. 1-2.

3. Biuletyn parafialny z 19 X 2003, nr 20/2003, s. 4.

4. Biuletyn parafialny z 21 III 2004, nr 6/2004, s. 3.

5. Zmarł 13 IV 2005 w Bolton. Życiorys śp. ks. kanonika Antoniego Kapuścińskiego z 20 IV 2005, dz. cyt, s. 2. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 25 IV 2005 w Nottingham.

B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 44-45.