• PCM Coventry
  • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A

Ks. Jacek Trochim SDB (1968-1971)

Ks. Jacek Trochim, salezjanin, w 1968 roku posługą wikariusza w Coventry, u boku ks. Sowińskiego, rozpoczął swoją pracę wśród Polonii angielskiej1. Tu zaangażował się przede wszystkim w pracę duszpasterską wśród młodzieży. Wynikało to nie tylko z charyzmatu zakonu, do którego należał, ale przede wszystkim z jego radosnego charakteru i niezwykłej otwartości. Był przy tym niezwykle uzdolniony muzycznie. Stał się oparciem dla chóru św. Cecylii w Coventry i chóru Echo w Rugby 
i został ich dyrygentem. W Coventry pozostał trzy lata do 1 kwietnia 1971 roku2. Doświadczenie, zdobyte w Coventry, ks. Trochim wykorzystał w dalszej swej pracy w Cambridge i Kidderminster, aż do dnia swej śmierci, 4 lipca 2002 roku3.

Przypisy:
1. Ur. 18 VIII 1935 w Kolonii Słojniki. Nowicjat salezjański odbył w latach 1951-52. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 V 1963 w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku. Przez trzy lata był duszpasterzem i katechetą w Pile, a potem przez rok wikariuszem i katechetą w Różanymstoku. Ukończył szkołę gry organowej oraz prowadzenia chórów. J. Trochim, Życiorys, [mps], APMK w Laxton Hall, s. 1; Ks. Jacek Trochim, SDB, GN z 20 V 1973, s. 5.
2. Pożegnanie ks. J. Trochima w Rugby i Coventry, GN z 9 V 1971, s. 2; W. H., Pożegnanie ks. J. Trochima w Rugby, DzP z 15 IV 1971, s. 3.
3. Z wielkim poświęceniem do 1993 pracował w parafii w Cambridge. Był znany nie tylko ze swej pogody ducha, ale i ekumenicznego nastawienia. Pastor kościoła ewangelicko-augsburskiego w Cambridge, Eryk Cimała wspomina z nim dobrą współpracę: „Widocznym tego dowodem jest nasze ekumeniczne współżycie i jedność Polskiej Parafii rzymskokatolickiej i naszej tu w Cambridge, której duszpasterzem był bardzo lubiany przez nas wszystkich ks. proboszcz Jacek Trochim. Bardzo żałujemy, że opuścił nie tak dawno Cambridge przeniesiony będąc na odległą parafię – do Polonii katolickiej w Kidderminster. Uważam, że jego następca, a przede wszystkim parafianie będą kontynuowali nasze zgodne – narodowe – współżycie i współpracę”. Por. E. Cimała, Pozdrowienie duszpasterza parafii Cambridge, [w:] Polska parafia ewangelicko-augsburska, Cambridge. Kronika parafialna 1949-1999, wydanie jubileuszowe, Cambridge 1999, s. 3. W Kidderminster zapisał się jako dobry duszpasterz. Troszczył się również o wspólnotę w Worcester. Zmarł z powodu poważnego wylewu krwi 4 VII 2002, w 39 roku kapłaństwa i 50 lat od ślubów zakonnych. Pogrzeb odbył się w Kidderminster, przy udziale ponad 20 kapłanów i ogromnej rzeszy zasmuconych parafian. Polski konsul w West Midlands, Mike Oborski, nie szczędził słów pochwał: „He was one of a kind – great hearted and very deeply loved. (…) He was a super priest, devoted to his God and his parish, who cared for all of us. He transformed this parish. He had a wicked sense of humour and he was the heart and soul of every Polish occasion and function here in Kidderminster. He loved us and we loved him. (…) It is impossible to think of the Polish community here in Kidderminster without our Father Jacek. We have lost a marvellous friend and a true shepherd”. Sadness at Loss of Polish Priest, „Worcester News” z 18 VII 2002, s. 2.

B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 42.


Ks. Jan Szczesiak (1971-1973)

Następcą ks. Trochima w 1971 roku został neoprezbiter, ks. Jan Szczesiak1. Pracował u boku ks. prałata Sowińskiego przez okres dwóch lat2. W parafii dał się poznać jako przyjaciel młodzieży. Dobrze rozumiał losy polskich emigrantów, bo wraz z nimi przebył długą drogę tułaczki wojennej. Doświadczenie nabyte w Coventry ks. Jan Szczesiak wykorzystał w swojej dalszej pracy na rzecz angielskiej Polonii. Zmarł 10 kwietnia 1988 roku3.

Przypisy: 
1. Ur. 1 VI 1935 w Osieku Wielkim. Wywieziony w czasie wojny wraz z całą rodziną na przymusowe roboty do Austrii. Po wojnie rodzina osiedliła się w Anglii, w Swindon. W 1964 wstąpił do Polskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paryżu. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 VI 1971. J. Szczesiak, Życiorys, [mps], APMK w Laxton Hall.
2. W. Staniszewski, Dekret mianujący wikariuszem w Coventry z 28 VI 1971, APMK w Laxton Hall; W. Staniszewski, Dekret mianujący wikariuszem w Londynie-Devonii z 3 VII 1973, APMK w Laxton Hall.
3. Ks. Szczesiak pracował jako wikariusz w Londynie, na Devonii, by potem zostać odpowiedzialnym za polską wspólnotę w Cheltenham i Gloucester. J. Tworek, List kondolencyjny w związku ze śmiercią ks. Jana Szczesiaka z 10 V 1988, APMK w Laxton Hall.

B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 42.


Ks. Jerzy Januszkiewicz (1973-1977)

Z dniem 1 sierpnia 1973 roku do pomocy ks. Sowińskiemu przybył kolejny neoprezbiter po paryskim seminarium, ks. Jerzy Januszkiewicz, kapłan archidiecezji warszawskiej1. Przez cztery lata u boku ks. prałata Sowińskiego uczył się w Coventry kapłańskiego rzemiosła. Zaangażował się przede wszystkim w pracę z młodzieżą, co zaowocowało jego aktywnym udziałem w międzynarodowych kursach Loreto, organizowanych przez abpa Szczepana Wesołego. Po doświadczeniu, zdobytym w Coventry, ks. Januszkiewicz dał się poznać w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii jako gorliwy duszpasterz i przyjaciel młodzieży2.

Przypisy:

1. Ur. 28 III 1948 w Połczynie Zdroju, jako syn Leona i Genowefy. Po ukończeniu szkoły podstawowej, w 1961 wyjechał do Anglii, do wujostwa, Jana i Wiktorii Pastuszko, którzy z biegiem czasu go adoptowali. W tym samym roku został przyjęty do Polskiego Niższego Seminarium Duchownego w Paryżu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1966, wstąpił do Polskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paryżu. Po ukończeniu studiów na L’Institut Catholique de Paris, 1 VII 1973 w St. Benedict’s Abbey w Londynie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Władysława Rubina, delegata prymasa Polski do opieki nad emigracją i uchodźstwem polskim. J. Januszkiewicz, Życiorys, [mps], APMK w Laxton Hall, s. 1.

2. 26 IX 1977 został duszpasterzem w Crewe, obsługując również filie dojazdowe Penley Hospital, Higher Heath oraz Wrexham. W 1983 r. został przeniesiony do Melton Mowbray, w której pracował ponad 15 lat, obsługując równocześnie parafię w Loughborough. W 1998 został duszpasterzem odpowiedzialnym w Reading, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Swoją opieką duszpasterską obejmuje również Polaków w Basingstoke i Newbury. Od 2001 pełni funkcję dziekana Dekanatu Południowo-Zachodniego oraz jest powiernikiem fundacji PMK. W czasie swej kapłańskiej pracy wyróżniał się zaangażowaniem w pracy z młodzieżą. Był opiekunem poszczególnych kół KSMP, a w latach 1979-88 – delegatem PMK ds. młodzieży polskiej w Anglii i Walii. W latach 1978-84 brał udział jako jeden z instruktorów w kursach Loreto. Przez kilka lat organizował piesze pielgrzymki młodzieżowe do Holywell – Pantasaph. J. Januszkiewicz, Życiorys, dz. cyt., s. 1-2.

B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 42-43.


Ks. Ryszard Juszczak (1977-1978)

W 1977 roku ks. Januszkiewicza na stanowisku wikariusza parafii zastąpił na rok kapłan archidiecezji krakowskiej, ks. Ryszard Juszczak, duszpasterz z dziesięcioletnim już stażem kapłańskim1. On również, tak jak jego poprzednicy, zaangażował się w duszpasterstwo młodych. W dalszych latach swojej kapłańskiej posługi na terenie Anglii i Walii dał się poznać jako gorliwy katecheta i wybitny patriota2.

Przypisy:
1. Ur. 1942 r. w Poznachowicach Górnych. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 IV 1966. Po święceniach kapłańskich spełniał urząd wikariusza w Jeleśni, Ketach, Szczyrku, Krakowie-Nowej Hucie. W 1976 zdecydował się rozpocząć pracę wśród angielskiej Polonii. R. Juszczak, Życiorys, [mps], APMK w Laxton Hall, s. 1.

2. W latach 1978-79 był wikariuszem w Wolverhampton. Od 1979 przebywa w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie, najpierw jako wikariusz (1979-92), potem jako jej proboszcz (1992-2003). Z jego inicjatywy, 16 IV 2002, sprowadzono obraz Matki Bożej Kozielskiej do Londynu. Płaskorzeźba znajduje się obecnie w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. Autor wielu książek i publikacji, związanych z parafią pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie, m.in. Panteon narodowy: Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej i Sanktuarium Martyrologii Polaków: Pomniki, witraże, tablice pamiątkowe, Poznań 2004; Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz do pierwszej komunii świętej dla dzieci pochodzenia polskiego. Preparation for the Sacrament of Penance and Reconciliation and First Holy Communion for Children of Polish Origin, Londyn 1996; Matka Boża Kozielska, Matka Boża Zwycięska w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie, Londyn 1997; Katechizm do bierzmowania. Catechism for Confirmation, Londyn 1998. Potem jeszcze krótko pracował w Londynie-Highgate i Heston. Od 2007 przebywa na emeryturze w Czesławie, na terenie parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach. R. Juszczak, Kwestionariusz spisu duchowieństwa, pracującego w PMK w Anglii i Walii z 22 XI 2006, APMK w Laxton Hall.

B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 43.


Ks. Grzegorz Aleksandrowicz (1978-1982)

W 1978 roku funkcję wikariusza w Coventry spełniał ks. Grzegorz Aleksandrowicz, kapłan archidiecezji łódzkiej1. Od czterech lat pracował już w duszpasterstwie polonijnym2. Z Coventry odszedł w 1982 roku. Z wielkim poświęceniem, aż do dnia dzisiejszego, służy wspólnotom Polskiej Misji Katolickim w Anglii i Walii3.

Przypisy:
1. Ur. 18 VIII 1949 w Słupsku. Maturę zdobył w Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim. Wyświęcony 3 VI 1973 w Piotrkowie Trybunalskim dla archidiecezji łódzkiej. Przez pierwszy rok pracował jako wikariusz parafii w Modlnej k. Ozorkowa. G. Aleksandrowicz, Formularz spisu duszpasterzy polskich na terenie Anglii i Walii w dniu 2 kwietnia 1990, [mps], APMK w Laxton Hall, s. 1.

2. 14 VI 1974 został skierowany do pracy duszpasterskiej w Anglii i Walii. Pierwszy rok przebywał w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Devonii w Londynie, potem (1975-78) w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Nottingham. Tamże, s. 2.

3. W 1982 został przeniesiony do parafii w Ipswich. Pracował tam przez 18 lat. W 2000 został duszpasterzem odpowiedzialnym w Bedford, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Swoją duszpasterską posługą obejmuje również Polaków w Letchworth. Tamże.

B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 43.


Ks. Ludwik Alojzy Czyż (1982-1983)

Ostatnim wikariuszem za czasów ks. prałata Sowińskiego był ks. Ludwik Czyż. Kiedy 15 stycznia 1983 roku, ks. Sowiński przeszedł na zasłużoną emeryturę, ks. Czyż, po roku pobytu w Coventry jako wikariusz, został jego następcą.

B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 43-44.


Ks. Aleksander Ostrowski (1993)

Dopiero w 1993 roku, kiedy proboszczem parafii był ks. Teodor Poloczek, rektor PMK w Anglii i Walii skierował do niego wikariusza w osobie ks. Aleksandra Ostrowskiego, kapłana diecezji chełmińskiej1. Niestety, praca ta nie spełniła oczekiwań wikariusza i po kilku miesiącach (pracował od stycznia do lipca) powrócił do swej macierzystej diecezji w Polsce2.

Przypisy: 
1. Ur. 31 VII 1955 w Grudziądzu. W 1973, po maturze w Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 IV 1979 w katedrze pelplińskiej, z rąk bpa Bernarda Czaplińskiego, ordynariusza chełmińskiego. Jako wikariusz pracował kolejno w parafiach w Łasinie, Nowym Mieście Lubawskim, Grudziądzu i Gdyni. Z polecenia bpa Mariana Przykuckiego, w 1985 zorganizował Instytut Teologiczny dla Świeckich w Gdyni i przez kilka lat pełnił w nim funkcję sekretarza. W 1987 został mianowany proboszczem w Bzowie. A. Ostrowski, Życiorys, [mps], APMK w Laxton Hall, s. 1.

2. Po powrocie do Polski został proboszczem w Kościelnej Jani. Od 1995 pełni funkcję proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu k. Tucholi. Por. A. Ostrowski, Życiorys, APwC.

B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 44.


Ks. Jan Ignacy Zaręba (1996)

We wrześniu 1996 roku do parafii został przydzielony ks. Jan Ignacy Zaręba, który kilka miesięcy później został proboszczem.

B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 44.