• PCM Coventry
  • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A

REWITALIZACJA KLUBU POLSKIEGO W COVENTRY
– PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH RP

W KONKURSIE „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2022 – INFRASTRUKTURA POLONIJNA”

 

REVITALIZATION OF THE POLISH CLUB IN COVENTRY

- PREPARATION OF DOCUMENTATION

 PUBLIC TASK CO-FINANCED BY THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE POLAND IN THE COMPETITION

"COOPERATION WITH POLAND AND POLES ABROAD 2022 - POLISH INFRASTRUCTURE"